مشتریان راضی

سرمایه هر شرکت و سازمانی مشتریان آن می‌باشد

تجربه و سابقه

ترکیب تجربه و علم روز مدیریتی رمز موفقیت شرکت فراساز البرز است.

آقای رضا صادقی

W Autog Black

مدیرعامل شرکت فراساز ماندگار البرز

W About Us2 Design

مرور گذشته کاریم تا حال حاضر توام با فراز و نشیب های فراوانی بوده همراه با روزهای پر مشغله و بعضاً دشوار که گذر از این خاطرات با تمامی مشقت هایش آورده ای رضایت بخش دارد چرا که همگی اعضای خانواده به همت پسر بزرگوارمان امروز با صنعت عجین شده ایم، که تقریباً اینجانب بخش اعظم عمر خود را صرف خدمت به صنعت و حل چالش های آن نمودم و تمام تلاش خود را برای آموزش و ورود جوانان به صنعت دریغ ننمودم، تا این که امروز قریب به بیش از ربع قرن است که فعالیتهایمان را معطوف صنعت نموده ایم و سعی در گستراندن این نعمت و موهبت الهی و در حرکت نگه داشتن چرخ این صنعت داریم به نحوی که امروز خانواده فراساز ماندگار البرز بیش از 50 نفر دیگر نیز می باشد که نسبت به روز راه اندازی این مجتمع موفقیت بزرگی برایمان محسوب می شود.

البته که با نهایت داشته ها و نداشته هایمان خدا را شاکریم که در پیمودن این راه و گسترش این خانواده بزرگ همواره یاریمان نموده و خواهد کرد.